Dansk Timeshareejer Forening

Det er foreningens formål

Foreningen har et sæt vedtægter og et sæt etiske regler, og den ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 3-5 medlemmer.